Egy áldás

Az Úrnak Félelme - áldás!
 
Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására. Péld. b. 14:27
 
ISTENNEK tetszik ha őt félik:
Az Őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Zsol. 147:11
 
ISTEN FÉLELME bölcsességre vezet:
Ímé az Úrnak félelme; az a bölcsesség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás.
Jób 28:28

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.
Zsol. 111:10

Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek; a bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják. 
Péld. b. 1,7

A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek ismerete az eszesség.
Péld. b. 9,10

Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság.
Péld. b. 15,33
 
ISTEN elvárja, hogy féljük:
Vajha így maradna az Ő szívök, hogy félnének engem, és megtartanák minden paracsolatomat minden időben, hogy jól legyen dolguk nékik és az ő gyermekeiknek mindörökké!
5. Mózes 5:29

Most pedig, óh Izráel! Mit kiván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet: hogy minden Ő utain járj, és szeresd Őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből.
5. Mózes 10:12

Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Zsol. 33:8Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek; az

Istent féljétek; a királyt tiszteljétek.
1. Péter 2:17

És ne féljetetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.
Máté 10:28

Az Úr félelmét meg lehet és meg is kell tanúlni:
Azért hogy gyűlölték a bölcsességet, és az Úrnak félelmét nem választották. Nem engedtek az én tanácsomnak; megvetették minden én feddésemet. Esznek azért az ő útjuknak gyümölcséből, és az ő tanácsukból megelégednek.
Péld. b. 1,29-31

És még szívökben sem mondják: Oh, csak félnők az Urat, a mi Istenünket, a ki esőt, korai és késői záport ad annak idejében; az aratásnak rendelt heteit megőrzi számunkra!
Jeremiás 5:24
És elméne egy a papok közül, akiket Samariából elvittek volt, és lakék Béthelben, és megtanította őket, hogy miképp tiszeljék az Urat.
2. Királyok 17:28
 
Akik az Urat félik, azoknak ígéretet tesz Isten:
Ámde az Úr szemmel tartja az Őt félőket, az Ő kegyelmében bízókat. Zsol. 33:18

Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket.
Zsol. 34:8

Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik Őt félik, nincs fogyatkozásuk. Zsol. 34:10

Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek.
Péld.b. 10:27

Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására. Péld.b. 14:27

És az Ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik Őt félik.
Lukács 1:50

 
Salamon minden töprengése és gondolatai a következő eredményre vezettek:
A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az Ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!
Prédik. 12:15
 

(kezdet) (vissza)