pár gondolat a biblia olvasásához

Pár  gondolat a biblia olvasásához:
 
Mivel a biblia nagyon összetett könyv és több nehezebben érthető részei vannak, ezért nem egyszerű egyszerre elejétől végéig elolvasni.
Éppen ezért az első  olvasást egyszerűbb, ha segítséggel kezdjük el.
Segítségként vannak az úgynevezett bibliaolvasói tervek, vezérfonalak, melyek az olvasót egy bizonyos időszakon belül, végig vezetik az egész biblián. Ez alatt az idő alatt, az ó - és az új szövetségben egyszerre olvas az olvasó.
Ezeket a “kalauzokat” minden keresztény könyvesboltban meg lehet kapni.
 
Ha valaki e nékül a segítség nékül kezdi el az olvasást, a következő részeket ajáljuk elsőként:
Az emberiség kezdete; Bűneset; Az elődök történetei: 1. Mózes; 2. Mózes (1-24)
Az élet bölcsességei: Példabeszédek és a Prédikátor könyve
Történetek/Énekek: Zsoltárok
Jézus élete: Lukács- és Márk evangéliuma
Törvények/Áldozatok: 3. Mózes (1-19)
Próféciák Jézus keresztrefeszítéséről : Zsoltárok 22 és 69
 
Mind emellett a segédeszközök mellet, nem szabad elfelejtenünk, hogy először is Isten segítségét kérjük a szavainak megértéséhez. Erre ad bátorítást Jakab apostol is:
“Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.” Jakab 1:5

 

(kezdet (vissza)