Jézus  én vagyok

„Én vagyok“ - szavak Jézustól.

 

Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere: aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
János 6:35

És monda nékik: Ti innét alól valók vagytok, én onnét felűl való vagyok; ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való.
János 8:23

Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.
János 9:5

Újra monda azért nékik Jézus: Bizony bizony mondom néktek, hogy Én vagyok a juhoknak ajtaja.
János 10:7

Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.
János 10:11

Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,
János 10:14

Arról mondjátok-é ti, akit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz; mivelhogy azt mondám: Az Isten fia vagyok?!
János 10:36

Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;
János 11:25

Ti engem így hívtok: mester, és uram. És jól mondjátok, mert az vagyok
János 13:13

Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
János 14:6

Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.
János 15:1

Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra.
János 18:37

Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendő, a mindenható.
Jelenések 1:8

Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; Én vagyok az első és az utolsó, Jelenések 1:17

(kezdet) (vissza)