kik vagyunk

Mik a céljaink és kik vagyunk ?

“Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.“
2. Korinthus 5,20

Mi a célunk?

Mint hívők, kik az Úr Jézus Krisztust megtalálták és követik, szeretnénk az emberek figyelmét Isten létére felhívni és megmutatni nekik, hogy Isten az egyetlen igaz teremtő és uralkodó.
Minden embernek meg van a lehetősége életük megváltoztatására Isten segítségével.
Mindenki bűnös Isten előtt és szüksége van bűnbocsánatra Jézus Krisztusban, csakis így kerülhetik el az örök kárhozatot. Ezt szeretnénk mindenkinek tovább adni.

Kik rejtőznek a hit, remény, szeretet név mögött?

Mi egy család vagyunk, akik Németországban egy szabad keresztény gyülekezetbe járunk. A traktátusok osztogatásában hívő testvérek segítenek, akik ugyan úgy szívükön hordják az emberek sorsát, mint mi.

Minek a sok füzetecske?

A biblia ígérete szerint, Isten szava nem jön üresen vissza. Ezért elhatároztuk, hogy megpróbáljuk az embereket olyan traktátusokkal elérni, melyeknek alapja a biblia.

Melyik csoport az igazi?

Az a fontos, hogy ne csak tanítsuk, hanem éljük is Isten parancsolatait. A mérce a biblia, ami után élnünk kell. Mi nem akarunk reklámot csinálni magunknak. Egyszerűen csak azt szeretnénk, ha minél több ember fordulna életükkel Istenhez.

Testvéri kötelékben állunk mindenkivel, akiknek Jézus Krisztus életükben az első helyet foglalja el, mint ahogy Dávid (Izráel egyik királya) egyik zsoltárában így énekel: “ Társuk vagyunk mind azoknak, akik félnek téged, és akik határozataidat megtartják. “
Zsoltárok 119, 63

Jézus ezt mondja: “ Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. “
Máté 12,50

 

 

 

 

Kérdésekre szívesen válaszolunk, lásd Kontaktus!

 

 

 

(kezdet) (vissza)